Kommunalt støttet

Forælder – barn terapi

Forælder – barn terapi tilbydes til familier hvor hjemmesituationen er kørt fast. Begge parter kan savne muligheder for at kommunikere bedre sammen, og opnå en bedre kontakt med hinanden. I forælder – barn terapi har vi erfaring med at arbejde med familiekonflikter, hvor forældrene er på grænsen til at giver op overfor at have barnet/den unge derhjemme. Der arbejdejdes med gererelle familiekonflikter, omsorgssvigt samt problematikker som vold, misbrug, incest og alkohol i familien. Forløbet kan tilbydes som et privat forløb, eller det kan tilbydes i forbindelse med en kommunal foranstaltning efter servicelovens § 52.2.3. eller § 52.2.7.

Handicap i familien.

Når der er et handicappet barn i familien, kan der være flere spørgsmål der trænger sig på, og stemninger der kan være svære at tackle alene i familien. Det handicappede barn har sine ønsker og behov som familien forsøger at tilgodese, men hvad med parforholdet og forholdet til søskende? Og hvad med den resterende familie og omgivelsernes reaktioner?


I forbindelse med barnets anbringelse udenfor hjemmet er det muligt at få det psykoterapeutiske behandlingsforløb for forældrene dækket gennem Lov om Social Service § 54 og det psykoterapeutiske behandlingsforløb for barnet gennem Lov om Social Service § 55.

Indsatsen i det psykoterapeutiske arbejde kan fokusere på en eller flere områder:

  • helheden i familien
  • parforholdet
  • den enkelte forælders sorg og glæde ved det handicappede barn
  • søskende
  • omgivelsernes reaktioner

Støttemuligheder

Honorar til det psykoterapeutiske arbejde vil i nogle kommuner kunne dækkes gennem servicelovens § 41 om merudgiftsydelse. Ligeledes vil tiden der bruges på de psykoterapeutiske konsultationer, kunne blive dækket gennem servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste. Det er den enkelte kommune, der tager stilling til en evt. hel eller delvis dækning af det psykoterapeutiske honorar og den tabte arbejdsfortjeneste. Derfor er det vigtigt at søge hjemkommunen om ydelsen gennem en ansøgning og en samtale med sagsbehandler.

Læs mere om

Hans Munk er uddannet psykoterapeut, efter at han en årrække har arbejdet med sit andet erhverv som præst. Klinikken er beliggende tæt på: Svinninge, Gørlev, Jyderup, Svebølle og Holbæk.

Praksis ligger i dejlige omgivelser: Østre Havnevej 12, 4400 Kalundborg.

Læs mere om: psykoterapeut, samtaleterapi, stress, depression, krise, parterapeut, parterapi, psykoterapi, familierådgivning, selvtillid, selvværd, skilsmisse