Rådgivning på arbejdspladsen

PsykoterapiRådgivning på arbejdspladsen arbejder med:

Rådgivning på arbejdspladsen er en samlet og præciseret betegnelse for de mange ord der findes om proces bearbejdning og proceskatalysering på arbejdspladsen:

  • Rådgivning
  • Coaching
  • Vejledning
  • Supervision

Rådgivningen kan forme sig som et individuelt forløb for én leder, et samlet forløb for flere ledere, et forløb for medarbejderne eller et samlet forløb for både ledelsen og medarbejderne.

Rådgivning på arbejdspladsen er en proces, der integrerer arbejdsgange, faglighed, miljø, ledelse og samarbejde med sigte på øget arbejdsglæde og sund energi i virksomheden.

Samarbejde

Samarbejde er en af arbejdslivets glæder. Når samarbejde virker og lykkkes er det en fantastisk følelse af flow, glæde og energi der spreder sig. Samtidig er samarbejdsvanskeligheder også et vilkår på alle arbejdspladser. Samarbejdsvanskeligheder kan opstå mellem ledelsen og medarbejderne, mellem to medarbejdere, eller grupper af medarbejdere, mellem ledere elle mellem en enkelt leder og medarbejder.

Samarbejdsvanskeligheder tager energien fra arbejdspladsen, og kan give øgede sygedage.

Arbejdet med samarbejdsvanskeligheder indeholder både fokus på bedre kommunikation, mere klarhed i arbejdsfordelingen og en øget forståelse for de menneskelige forskelligheder der er et vilkår på enhver arbejdsplads.

Læs mere om

Hans Munk er uddannet psykoterapeut, efter at han en årrække har arbejdet med sit andet erhverv som præst. Klinikken er beliggende tæt på: Svinninge, Gørlev, Jyderup, Svebølle og Holbæk.

Praksis ligger i dejlige omgivelser: Østre Havnevej 12, 4400 Kalundborg.

Læs mere om: psykoterapeut, samtaleterapi, stress, depression, krise, parterapeut, parterapi, psykoterapi, familierådgivning, selvtillid, selvværd, skilsmisse