Supervision

Supervision er en særlig form for rådgivning på arbejdspladsen, hvor psykoterapeuten bruger sin faglighed til at guide arbejdspladsen i hvordan den kan arbejde med andre mennesker; borgere, børn, unge, kunder og klienter.

Supervision har tre arbejdslag:

  • Den individuelle supervision: hvad ser der inde i dig
  • Den gruppedynamiske supervision: hvad sker der med os
  • Den klient rettede supervision: hvad sker der med det meneske, du skal arbejde med

I supervisionen arbejder vi med helhedssynet på borgeren, barnet, kunden og organisationen. Udgangspunktet er ressourcer hos den enkelte og i gruppen. Vi arbejder med perspektiv skifte og med de forskellige positioner vi kan have i relation til hinanden. Vi arbejder med interesser og konfliktløsning. Vi arbejder med vurdering af personlighed ud fra et psykosocialt perspektiv, der tager udgangspunkt i, hvilke muligheder den enkelte har for at indgå i den sociale sammenhæng, vedkommende er en del af, og hvilken betydning det har når bestræbelserne på socialt liv ikke lykkes.

I supervision ses mennesket som en del af den sociale helhed, det indgår i. Handlinger og måder at forholde sig til omverdenen på afhænger af hvilken plads den enkelte har i helheden.

I relation til børn tager supervisionen udgangspunkt i de kompetencer og mestringsstrategier deres udviklingsniveau giver. På den baggrund forhandler både børn og voksne deres forskellige positioner og relationer til hinanden. Børn ses således som forhandlings villige og et barn der ‘skaber sig’, er uroligt eller et stille barn, er et barn der søger at indgå i den sociale helhed på den bedste måde, barnet kan overskue ud fra de sociale, psykologiske og fysiske ressourcer barnet har.

Læs mere om

Hans Munk er uddannet psykoterapeut, efter at han en årrække har arbejdet med sit andet erhverv som præst. Klinikken er beliggende tæt på: Svinninge, Gørlev, Jyderup, Svebølle og Holbæk.

Praksis ligger i dejlige omgivelser: Østre Havnevej 12, 4400 Kalundborg.

Læs mere om: psykoterapeut, samtaleterapi, stress, depression, krise, parterapeut, parterapi, psykoterapi, familierådgivning, selvtillid, selvværd, skilsmisse